سطل زباله ها

حالت نمایش:
سطل زباله آویز پشت درب آیتک
پیش سفارش
نمایش سریع

سطل زباله آویز پشت درب آیتک

Price(toman)Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code159800525160345400S-V1..

سطل زباله تک قلو ریلی متوسط آیتک
نمایش سریع

سطل زباله تک قلو ریلی متوسط آیتک

Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code380335290350S-V2..

سطل زباله دو قلو ریلی متوسط آیتک
پیش سفارش
نمایش سریع

سطل زباله دو قلو ریلی متوسط آیتک

Price(toman)Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code344000380525290350S-V..

سطل زباله تک قلو ریلی بزرگ آیتک
پیش سفارش
نمایش سریع

سطل زباله تک قلو ریلی بزرگ آیتک

Price(toman)Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code319200420410295350S-V3..

سطل زباله تک قلو ریلی و سبد مواد شوینده آیتک
پیش سفارش
نمایش سریع

سطل زباله تک قلو ریلی و سبد مواد شوینده آیتک

Price(toman)Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code358500420510390350S-V4..

سطل زباله دو قلو ریلی کوچک آیتک
پیش سفارش
نمایش سریع

سطل زباله دو قلو ریلی کوچک آیتک

Price(toman)Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code344000420510235300S-V5..

سطل زباله دو قلو ریلی بزرگ آیتک
پیش سفارش
نمایش سریع

سطل زباله دو قلو ریلی بزرگ آیتک

Price(toman)Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code393500420510390450S-V6..

سطل زباله سه قلو ریلی آیتک
پیش سفارش
نمایش سریع

سطل زباله سه قلو ریلی آیتک

Price(toman)Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code393500420510390450S-V7..

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)