سوپرها

حالت نمایش:
نمایش سریع

مینی سوپر پهلو ریلی با یراق اتصال به درب طرح ایتالیاییM-P608 & M-P605 آیتک

(0)

Price(toman)Number of basketHeight(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code4468753600480100150M-P608 154648253600480150200M-P607 204813883600480200250M-P606 254970163600480250300M-P605 30..

نمایش سریع

مینی سوپر پهلو ریلی با یراق اتصال به درب طرح ایتالیایی M-P602 آیتک

(0)

Price(toman)Number of basketHeight(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code4820174800480100150M-P602 154958554800480150200M-P602 205361754800480200250M-P602 255581254800480250300M-P602 30..

نمایش سریع

مینی سوپر پهلو ریلی با یراق اتصال به درب طرح ایتالیایی M-P603 آیتک

(0)

Price(toman)Number of basketHeight(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code55887551000480100150M-P603 1558580151000480150200M-P603 2060456351000480200250M-P603 2563058351000480250300M-P603 30..

نمایش سریع

مینی سوپر پهلو ریلی با یراق اتصال به درب طرح ایتالیایی M-P604 آیتک

(0)

Price(toman)Number of basketHeight(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code64345861200480100150M-P604 1566652161200480150200M-P604 2067182861200480200250M-P604 2568958461200480250300M-P604 30..

نمایش سریع

مینی سوپر پهلو ریلی با یراق اتصال به درب طرح آلمانی M-P620 آیتک

(0)

Price(toman)Number of basketHeight(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code3205763600480100150M-P620 153344143600480150200M-P621 203574773600480200250M-P622 253690083600480250300M-P623 30..

نمایش سریع

سوپر وسط با یراق اتصال به درب طرح ایتالیایی M-V60

(0)

Price(toman)Number of basketHeight(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code5911072600+200480237300M-V60 306039562600+200480305350M-V60 356170412600+200480335400M-V60 406415712600+200480405450M-V60 456554092600+200480430500M-V60 506656832600+200480505550M-V60 556718222600+200480550600M-V60 60..

نمایش سریع

سوپر وسط با یراق اتصال به درب طرح ایتالیایی M-V80

(0)

Price(toman)Number of basketHeight(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code6677103800+200480237300M-V80 306717423800+200480305350M-V80 357040513800+200480335400M-V80 407257003800+200480405450M-V80 457390653800+200480430500M-V80 507502833800+200480505550M-V80 557721923800+200480550600M-V80 60..

نمایش سریع

سوپر وسط با یراق اتصال به درب طرح ایتالیایی M-V100

(0)

Price(toman)Number of basketHeight(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code80190141000+200480237300M-V100 3082565641000+200480305350M-V100 3585056441000+200480335400M-V100 4088205641000+200480405450M-V100 4589589441000+200480430500M-V100 5091366741000+200480505550M-V100 5593950441000+200480550600M-V100 60..

نمایش سریع

سوپر وسط با یراق اتصال به درب طرح ایتالیایی M-V120

(0)

Price(toman)Number of basketHeight(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code80175541200+200480237300M-V120 3082565641200+200480305350M-V120 3585060641200+200480335400M-V120 4088205641200+200480405450M-V120 4589487541200+200480430500M-V120 5091366741200+200480505550M-V120 5593950441200+200480550600M-V120 60..

نمایش سریع

سوپر وسط با یراق اتصال به درب طرح ایتالیایی M-V140

(0)

Price(toman)Number of basketHeight(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code88205651400+200480237300M-V140 3091266751400+200480305350M-V140 3593937051400+200480335400M-V140 4097955051400+200480405450M-V 140 45100051651400+200480430500M-V140 50102672451400+200480505550M-V140 55104776651400+200480550600M-V140 60..

نمایش سریع

سوپر وسط با یراق اتصال به درب طرح ایتالیایی M-V160

(0)

Price(toman)Number of basketHeight(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code102128951400+200480237300M-V160 30106048051400+200480305350M-V160 35109748351400+200480335400M-V160 40114216351400+200480405450M-V160 45116468351400+200480430500M-V160 50119361751400+200480505550M-V160 55120822351400+200480550600M-V160 60..

نمایش سریع

سوپر وسط با یراق اتصال به درب طرح ایتالیایی M-V180

(0)

Price(toman)Number of basketHeight(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code110870371800+200480237300M-V180 30114222871800+200480305350M-V180 35118248371800+200480335400M-V180 40 123188371800+200480405450M-V180 45126284371800+200480430500M-V180 50128788371800+200480505550M-V180 55131691571800+200480550600M-V180 60..

نمایش سریع

سوپر وسط با یراق اتصال به درب طرح ایتالیایی M-V200

(0)

Price(toman)Number of basketHeight(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code110870372000+200480237300M-V200 30114222872000+200480305350M-V200 35118248372000+200480335400M-V200 40123188372000+200480405450M-V200 45126284372000+200480430500M-V200 50128788372000+200480505550M-V 200 55131691572000+200480550600M-V200 60..

نمایش سریع

سوپر یخچالی M-V706

(0)

Price(Toman)Number of basketHeight(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code9137424600+200480285350M-V706 359365364600+200480330400M-V706 409640354600+200480380450M-V706 459870984600+200480430500M-V706 5010174734600+200480480550M-V706 5510332244600+200480530600M-V706 60..

نمایش سریع

سوپر یخچالی M-V707

(0)

Price(toman)Number of basketHeight(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code10332244800+200480285350M-V707 3510562874800+200480330400M-V707 4010738134800+200480380450M-V707 4511024134800+200480430500M-V707 5011180914800+200480480550M-V707 5511485394800+200480530600M-V707 60..

نمایش 1 تا 15 از 21 (2 صفحه)