سبدهای کف ریل

حالت نمایش:
پیش سفارش
نمایش سریع

سبد جا بطری ریلی 2 طیقه آیتک

(0)

Price(TOMAN)Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code330700520480100150M-V506344800520480150200M-V507367400520480200250M-V508412400520480250300M-V509425300520480300350M-V510..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد چند منظوره ریلی 2 طبقه طرح آلمانی آیتک

(0)

Price(toman)Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code378400520480100150M-V600396500520480150200M-V601412600520480200250M-V602455100520480250300M-V603476400520480300350M-V604..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد چند منظوره ریلی 2 طبقه طرح فرانسوی آیتک

(0)

Price(toman)Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code372300520480100150M-V800386100520480150200M-V801411100520480200250M-V802451800520480250300M-V803459800520480300350M-V804..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد جا بطری و جا بشقابی ریلی آیتک

(0)

Price(toman)Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code397800520480250300M-V516412500520480300350M-V515447500520480350400M-V514459800520480400450M-V511..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد چند منظوره ریلی 3 طبقه کف ریل آیتک

(0)

price(toman)Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code443200550480230300M-V520459800550480280350M-V523487300550480330400M-V521509100550480380450M-V524522900550480430500M-V522550500550480480550M-V525591100550480530600M-V526..

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)