سبدهای مواد شوینده

حالت نمایش:
پیش سفارش
نمایش سریع

سبد مواد شوینده 2 طبقه آیتک

(0)

Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code460410300400S-P401..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد مواد شوینده 2 طبقه طرح ایتالیایی آیتک

(0)

Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code570520190250S-P402..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد چند منظوره کف ریل 1 طبقه آیتک

(0)

Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code170480290350M-V512..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد چند منظوره کف ریل 2 طبقه آیتک

(0)

Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code300480290350M-V513..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد مواد شوینده کف ریل 2 طبقه آیتک

(0)

Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code420480290350S-P 412..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد مواد شوینده ویژه آیتک

(0)

Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code500480290350S-P411..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد مواد شوینده آویز پشت درب 1 طبقه آیتک

(0)

Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code370125280350S-P410..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد مواد شوینده آویز پشت درب 2 طبقه آیتک

(0)

Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code510125280350S-P413..

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)