سبدهای چندمنظوره

حالت نمایش:
پیش سفارش
نمایش سریع

سبد چند منظوره ریلی 3 طبقه با پایه ثابت آیتک

(0)

Price(TOMAN)Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)code606200 580485257300S-P200627500580485307350S-P201648300580485357400S-P202662100580485407450S-P203684300580485457500S-P204688400580485507550S-P205708000580485557600S-P206..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد چند منظوره ریلی 2 طبقه با پایه ثابت آیتک

(0)

Price(Toman)Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)code447100400485257300S-P100459900400485307350S-P101477000400485357400S-P102488100400485407450S-P103496300400485457500S-P104507100400485507550S-P105514800400485557600S-P106..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد چند منظوره ریلی 3 طبقه با پایه ثابت طرح آلمانی آیتک

(0)

Price(TOMAN)Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code-580485257300S-P210-580485307350S-P211-580485357400S-P212-580485407450S-P213-580485457500S-P214-580485507550S-P215-580485557600S-P216..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد چند منظوره ریلی 2 طبقه با پایه ثابت طرح آلمانی آیتک

(0)

Price(Toman)Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code-400485257300S-P110-400485307350S-P111-400485357400S-P112-400485407450S-P113-400485457500S-P114-400485507550S-P115-400485557600S-P116..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد چند منظوره ریلی 3 طبقه آیتک

(0)

Price(TOMAN)Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code574800450480268300S-P414592000450480318350S-P415597800450480368400S-P407618700450480418450S-P408631300450480468500S-P409655300450480518550S-P416661700450480568600S-P406..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد چند منظوره ریلی 2 طبقه آیتک

(0)

Price(TOMAN)Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Unit(mm)Code412500320480268300S-P418424100320480318350S-P419431200320480368400S-P403438700320480418450S-P404446000320480468500S-P405459800320480518550S-P420494900320480568600S-P421..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد چند منظوره چرخ دار آیتک

(0)

Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Code600320420S-P339..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد چند منظوره چرخ دار مدل L آیتک

(0)

Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Code720350350S-P400..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد چند منظوره 2 طبقه طرح کاکتوس آیتک

(0)

Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Code565180340S-P398..

پیش سفارش
نمایش سریع

سبد چند منظوره 3 طبقه طرح کاکتوس آیتک

(0)

Height(mm)Depth(mm)Width(mm)Code790180340S-P397..

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)