کلار


حالت نمایش:
نمایش سریع

شیر توالت برلیان سفید کلار

(0)

بدنه محصولات  از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود.پوشش آبکاری آن  ۳۵ تا ۴۰ میکرون می یاشدکاتریچ بکار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است.رنگ محصول ابکاری شده سفید می باشدگارانتی  5 ساله (شرایط گارانتی)..

نمایش سریع

شیر دوش برلیان سفید کلار

(0)

بدنه محصولات  از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود.پوشش آبکاری آن  ۳۵ تا ۴۰ میکرون می یاشدکاتریچ بکار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است.رنگ محصول ابکاری شده سفید می باشدگارانتی  5 ساله (شرایط گارانتی)..

نمایش سریع
نمایش سریع

شیر ظرفشویی برلیان سفید کلار

(0)

بدنه محصولات  از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود.پوشش آبکاری آن  ۳۵ تا ۴۰ میکرون می یاشدکاتریچ بکار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است.رنگ محصول ابکاری شده سفید می باشدگارانتی  5 ساله (شرایط گارانتی)..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

شیر توالت برلیان طلائی کلار

(0)

بدنه محصولات  از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود.پوشش آبکاری آن  ۳۵ تا ۴۰ میکرون می یاشدکاتریچ بکار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است.رنگ محصول ابکاری شده طلایی می باشدگارانتی  5 ساله (شرایط گارانتی)..

نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع

شیر ظرفشویی برلیان طلایی کلار

(0)

بدنه محصولات  از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود.پوشش آبکاری آن  ۳۵ تا ۴۰ میکرون می یاشدکاتریچ بکار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است.رنگ محصول ابکاری شده طلایی می باشدگارانتی  5 ساله (شرایط گارانتی)..

نمایش سریع

شیر دوش نیوفلت کروم کلار

(0)

بدنه محصولات  از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود.پوشش آبکاری آن  ۳۵ تا ۴۰ میکرون می یاشدکاتریچ بکار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است.رنگ محصول ابکاری شده کرومی  می باشدگارانتی  5 ساله (شرایط گارانتی)..

نمایش سریع

شیر روشویی نیوفلت کروم کلار

(0)

بدنه محصولات  از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود.پوشش آبکاری آن  ۳۵ تا ۴۰ میکرون می یاشدکاتریچ بکار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است.رنگ محصول ابکاری شده کرومی  می باشدگارانتی  5 ساله (شرایط گارانتی)..

نمایش سریع

شیر ظرفشویی نیوفلت کروم کلار

(0)

بدنه محصولات  از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود.پوشش آبکاری آن  ۳۵ تا ۴۰ میکرون می یاشدکاتریچ بکار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است.رنگ محصول ابکاری شده کرومی می باشدگارانتی  5 ساله (شرایط گارانتی)..

نمایش سریع

شیر توالت فلت کروم کلار

(0)

بدنه محصولات  از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود.پوشش آبکاری آن  ۳۵ تا ۴۰ میکرون می یاشدکاتریچ بکار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است.رنگ محصول ابکاری شده کروم می باشدگارانتی  5 ساله (شرایط گارانتی)..

نمایش سریع

شیر دوش فلت کروم کلار

(0)

بدنه محصولات  از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود.پوشش آبکاری آن  ۳۵ تا ۴۰ میکرون می یاشدکاتریچ بکار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است.رنگ محصول ابکاری شده کرومی  می باشدگارانتی  5 ساله (شرایط گارانتی)..

نمایش سریع

شیر روشویی فلت کروم کلار

(0)

بدنه محصولات  از بهترین مواد اولیه (شمش برنج اکستروژن شهید باهنر کرمان) ساخته می‌شود.پوشش آبکاری آن  ۳۵ تا ۴۰ میکرون می یاشدکاتریچ بکار رفته از بهترین مدل اروپایی (kerox) استفاده شده است.رنگ محصول ابکاری شده کروم می باشدگارانتی  5 ساله (شرایط گارانتی)..

نمایش 1 تا 15 از 43 (3 صفحه)