تمامی محصولات هایپر گدار دارای ضمانت و اصلی میباشند و ضمانت آن نیز به عهده شرکت های گارانتی کننده بوده و هایپر گلدار این اطمینان را میدهد که شرکت های گارانتی کننده طبق شرایط قید شده در برگه گارانتی به تعهدات خود عمل نمایند.